Burn-Outs zullen toenemen

Burn-Outs zullen toenemen in 2016. Eén op drie werknemers ervaart de combinatie werk-privé als problematisch.

Dit zijn slechts de titels van een artikel dat verscheen in Visie. Een artikel waarin men zich terecht zorgen maakt over de balans werk-privé. Een artikels ook waarin de positieve tendens beschreven wordt waarin werknemers meer werk maken van een gezondere balans. En toch …

De cliënten in mijn praktijk die een diagnose ‘Burn Out’ kregen getuigden stuk voor stuk dat het niet altijd het werk, de werkdruk of zelfs niet de combinatie werk- privé is die hen onderuit deed gaan. Cliënten geven aan  dat deze factoren uiteraard een rol spelen, als het ware ‘de druppel’ waren. Mijn cliënten durfden dieper te duiken, onder dat oppervlakte laagje, verder dan ‘het werk’ , ‘de kinderen’, … Zij durfden naar binnen keren en eigen normen, waarden, eigen beeldvorming onder de loep nemen.

‘Ik herken mezelf niet meer. Ik weet niet meer waarom ik doe wat ik doe! Ik ben mezelf kwijt.’ Vrij vage omschrijvingen die toch haarscherp uitdrukken wat deze personen beleven: het contact met zichzelf kwijt zijn.

Burn-Out lijkt mij niet enkel een probleem dat op de werkvloer dient aangepakt te worden, maar een uitgelezen kans om jezelf te heroriënteren. Je wordt letterlijk en figuurlijk lam gelegd. Je wordt gedwongen om stil te staan. Jij krijgt een bijzondere kans om jezelf te herontdekken. En dan ontvouwt er zich een zeer boeiend pad, een pad naar jezelf. Jij maakt terug verbinding met jezelf. hiervoor ga je soms door oude pijn stukken, oude pijnlijke ervaringen die nooit voldoende verwerking kregen.

Het probleem van Burn-Out mag niet onderschat worden, de ontreddering die ermee gepaard gaat evenmin. Maar stiekem durf ik hoopvol zijn: er voltrekt zich een bewustzijnsverschuiving op grote schaal… die gaat gepaard met een vorm van crisis ja. Maar deze mensen herrijzen uit hun as! Worden meer mens, meer zichzelf.

En wanneer jij ten volle jezelf bent, ten volle leeft vanuit verbinding met je zelf, dan ben jij ten volle de vader, moeder, werknemer, partner, zoon die je wilt zijn! In volle energie!

In de praktijk begeleid ik dagelijks mensen die dreigen vast te lopen in Burn-Out of er reeds midden in zitten! Het is dankbaar werk om op weg te mogen gaan met hen, om een proces aan te gaan van dieper bewustwording. Om de spanningen te zien zakken, de energie te zien herleven. Een mooi proces te zien waarin nieuwe keuzes gemaakt worden, of oude keuzes ondersteund vanuit nieuwe energie!Rise-of-The-Phoenix